ANDHOL - Webbyrå med fokus på funktionalitet
ANDHOL

Tjänster och produkter

Företaget producerar såväl kompletta webbplatser som ingående funktioner och tjänster. ANDHOL kan även bistå med övriga IT-tjänster till företag inom Västra Götalandsregionen, bland dessa tjänster kan allt från inköpsplanering till support/konfigurering av servrar och arbetsstationer erbjudas.

Vid beställning av en komplett hemsida kan ANDHOL erbjuda ett stöd i planeringsprocessen för strukturen samt det ingående materialet. Genom att planera strukturen i förväg sparas tid och pengar under själva produktionsfasen eftersom såväl beställaren som producent känner till förutsättningar och syfte med webbplatsen.

Anpassning för framtiden

En lösning från ANDHOL anpassas efter kundens nuvarande behov, men även utifrån kommande behov. Innebörden är att sidor och tjänster produceras på ett strukturerat sätt som gör det lätt att i framtiden anpassa eller expandera webbplatsen efter nya förutsättningar.

Olika typer av hemsidor

Nedan beskrivs kortfattat tre olika nivåer av hemsidor. Om man ser till den typiska kundens syfte och mål med sin hemsida brukar det initiala behovet (vid en nylansering av en webbplats) vara enligt det första alternativet, allt eftersom verksamheten utökas kommer kunden att ställa större krav på webbplatsen och i slutändan brukar kunden föredra en lösning av den tredje typen. I de fall ANDHOL producerar den kompletta webbplatsen är det inga problem att avancera mellan de olika nivåerna, innehåll och struktur anpassas för att kunna tillgodose ett framtida behov av en mer avancerad webbplats.

Statiska sidor

Detta är en hemsida som alltid har samma innehåll oavsett datum, användare eller andra omständigheter. Denna typ av sida lämpar sig för företag eller organisationer som vill publicera information på nätet som inte uppdateras med allt för hög frekvens.
Uppdatering av innehållet på sidorna sker genom att man editerar själva filen på sin dator, sedan använder man ett så kallat FTP-program för att föra över filen till sin webbserver.

Dynamiska sidor

Till skillnad från en statisk sida kan en dynamisk sida förändra sitt innehåll baserat på exempelvis vilket datum det är, vem som besöker sidan med mera. Denna typ av hemsida lämpar sig för företag eller organisationer som vill anpassa sin sida utifrån vissa givna parametrar. Eller om man vill ha funktioner som erbjuder en närmare integration med besökaren, exempelvis om man vill en del av hemsidan som kräver att besökaren loggar in för att komma åt viss information.
Uppdateringen av innehållet på en dynamisk sida kan ske genom att man för över den editerade filen via ett FTP-program till webbservern, eller genom att man har enklare formulär som skall fyllas med information. Vill man formatera innehållet på sidan ytterligare, genom att infoga bilder, tabeller med mera, så blir nästa nivå på hemsidan att använda ett komplett administrationssystem.

Administrationssystem

Utan att behärska programmering eller HTML-kod kan man uppdatera hela sin webbplats från en godtycklig internetansluten dators webbläsare. Detta är möjligt genom att använda ett administrationssystem som innehåller funktioner för att strukturera sin webbplats, publicera nya ingående sidor, samt genom att använda en grafisk editor för att redigera innehållet på respektive sida. Den grafiska editorn påminner om moderna ordbehandlare, och har dialogrutor för att underlätta för användaren. Med editorn kan man formatera såväl text, tabeller, bilder samt länkar för att se ut precis som man vill ha det, fördelen är att utseendet som visas i editorn är identiskt med det utseende sidan får för en besökare.

Administrationssystemet kan även kompletteras med fördefinierade funktioner som kan infogas på valfria sidor. För att exemplifiera kan nämnas att administratören kan välja att infoga en gästbok, system för bokning av resurser, schemahanteringssystem med mera.

För ytterligare information samt en demonstration av olika administrationssystem rekommenderas att besöka den portal ANDHOL har för publicering av information kring denna typ av system.

http://www.administrationssystem.se/
Länkar
Kontakt
För ytterligare information om företaget samt dess tjänster, kontakta ANDHOL på adressen:
info@andhol.se